background

Vinkkejä opetukseen ja materiaaleihin

Sivustolta löydät materiaalia kielitietoisen oppimisympäristön ja opetuksen kehittämiseen. Materiaalista saat tukea valmistavan opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen esi- ja perusopetuksessa. Valitut vinkit perustuvat helsinkiläisten opettajien kokemuksiin.


 1. Vinkkejä ja opetusmateriaalia esi- ja alkuopetuksen opettajille inklusiiviseen valmistavaan opetukseen

 

 1. Opetus- ja harjoitusmateriaalia perusopetusikäisille 
 • Tähtijengi-oppikirja 1.-2. lk3.-4. lk4.-5. lk, maksutta netistä ladattava materiaali, KUPERA-hanke 2020, Helsingin yliopisto
 • Avainsanoja, tilattava, maksullinen materiaali, Suomen kielen alkeiden opetteluun, opeopas sisältää runsaasti monistettavaa kuvamateriaalia ja pelejä. Opettajan opas ja harjoituskirjat A ja B, SanomaPro
 • Kehollisia ja pelillisiä harjoitteita kielen oppimiseenlaajan valikoiman kehollisia ja pelillisiä harjoitteita ja ”Harjoitepaketteja”. Harjoitteet eivät edellytä yhteistä kieltä, Kepeli-hanke
 • Puhutaan -sovellus, maksuton sovellus verkossa arkisanojen ja sanontojen harjoitteluun aihealueittain. Sopii myös luku- ja kirjoitustaidottomalle.
 • Moped-sivusto, sähköisiä oppimisaihioita luetun ymmärtämiseen, kuullun ymmärtämiseen, sanaston harjoitteluun ja kielentuntemuksen kehittämiseen. Tietokoneessa tulee olla Adobe Flash. Kokeile esim. näitä harjoituksia:
  • Substantiiveja, sopii luki-taidottomalle
  • Sanastoa, sopii sanatasolla lukevalle, myös peliksi Smartboardilla
 • Papunetin pelisivuterilaisia pelejä ja selkokielistä materiaalia, joka sopii myös suomen kieltä opettelevalle, Kehitysvammaliitto. Kokeile esimerkiksi näitä:
 • Luki-Luukas, interaktiivinen harjoitussivusto lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville oppijoille, harjoitussivusto. Esimerkiksi kokoamistehtävät (kuuntele sana, kokoa tavuista oikea sana) ovat sopivia valmistavassa opetuksessa sanatasolla lukevalle, Opetushallitus.

 

 1. Suomen kielen harjoituksia netissä yläkouluun

 

 1. Tukimateriaalia netissä eri oppiaineisiin  

 

 1. Kirjallisuus kielitaidon vahvistajana 
 • Monikielisen kirjaston palvelut, vinkkejä monelle kiellelle käännetystä kirjallisuudesta ja tietoa tapahtumista, Helsingin kaupungin kirjasto
 • Kuvakirjoja monilla kielilläesimerkki monikielisen kirjaston palveluista
 • Selkokeskuksen sivuilta löytyy muun muassa selkokirjatietokanta ja kirjakauppa.
 • S2-oppilaiden lukudiplomit 1-2kirjalistat ja ohjeet lukudiplomin suorittamiseen, myös venäjänkielinen diplomi
 • Lukuympyrä, työväline esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen pedagogiikan kehittämiseen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Kumin sekä varhaiskasvatuksen S2-opettaja Marjaana Gyekye ja Lukuinto-työryhmä, Helsingin kaupunki 2021.
 • Kirjasuosituksia valmistavaan ja S2-opetukseen, helsinkiläisten opettajien kokoamia listoja (tulossa)

 

 1. Taitojen kartoitus 
 • KieliPeda –työväline, vapaasti ladattava materiaali kielitietoisen pedagogiikan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa, materiaalin avulla arvioidaan oppimisympäristöä, tarkastellaan oppijan kielimaailmaa ja seurataan oppijan kielitaidon kehittymistä. Ladattavissa myös interaktiivinen sähköinen malli. Turun yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus 2020.
 • Lauran päivä – Suomi toisena kielenä -kartoitusaineisto esiopetukseen, maksullinen kirja, erityisesti oppijan sanavaraston laajuuden kartoittamiseen kuvista keskustelun avulla. Opetushallitus 2007.
 • Roihusten eväsretki, maksullinen esi- ja alkuopetuksen tukimateriaali lasten kielen ymmärtämisen ja puheilmaisun taitojen kehittymisen seurantaan. Kipinäkeskus.
 • Pienten kielireppu, suomi toisena kielenä –oppimisen seuranta, tulostettava materiaali, Espoon opetustoimi
 • Kielipuntaritehtäväpaketti, jonka avulla opettajat voivat kartoittaa ja arvioida oppilaidensa kielitaidon tasoa. Kielipuntari ei ole virallinen testi. Sopii valmistavan opetuksen loppuvaiheeseen tai perusopetukseen siirtyneelle oppilaalle. Opetushallitus, Suomi-koulujen tuki ry ja Axxell Monikulttuurisuuskeskus
 • Kike — Kielellisen kehityksen diagnosoiva tehtäväsarja suomi toisena kielenä –opetukseen, maksullinen materiaali perusopetusikäisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon tason kartoitukseen ja kehityksen seurantaan. Opetushallitus 2020.

 

 1. Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen tueksi
 • Juhlakalenterimaksutta netistä ladattava kalenteri, jonka avulla on helppo huomioida eri kulttuurien juhlia osana kouluarkea, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
 • Kuukauden kieli, brittiläisen koulun oppilaat opettavat tervehdyksiä ym. muita fraaseja osaamillaan kielillä, Newbury Park Primary School
 • Sanapajakuvasanakirja oppiaineiden sanastosta, myös käännöksiä useille eri kielille, Opetushallitus
 • Suomi-somali ja suomi-kurmandzi verkkosanakirjat, Maahanmuuttajakielten sanakirjat, Kotimaisten kielten keskus.
 • Kuvasanakirja eri teemoista suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Ruotsin opetustoimen materiaalia.
 • Papunetin kuvapankkimahdollista koota ja tulostaa kuvia maksutta tarpeen mukaan arjen kommunikaation ja opetuksen tueksi
 • o365 – syventävän lukuohjelman käännösominaisuus avuksi oppimiseen ja viestintään huoltajien kanssa
 • Dialogikasvatusmateriaalia, monipuolista materiaalia kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoiseen opetukseen, KUPERA-hanke, Helsingin yliopisto 2020
 • Kielitietoista koulua rakentamassa -opasrunsaasti pedagogisia vinkkejä, linkkeja ja tarkistuslistoja opettajille. Oppaassa annetaan myös yleiskatsaus pääkaupunkiseudun kotoutumista tukeviin palveluihin, päivitetty 2019, Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit
 • Maailman koulu, tukimateriaalia globaalin oikeudenmukaisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsittelyyn, maksuttomia materiaaleja, Rauhankasvatusinstituutti
 • Kielestä koppi – oppimateriaali kielitietoiseen opetukseen, käytännön ohjeita kielistä keskusteluun ja monikielisyyden hyödyntämiseen opetuksessa eri oppiaineiden tunneilla. Turun yliopisto ja OPH, 2020.

 

 1. Yhteistyö perheen kanssa  
 1. Opettajan osaamisen kehittäminen