background

Valmistavan opetuksen jälkeen

Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvälle oppilaalle laaditaan oppimisuunnitelma yleiseen tukeen vähintään vuodeksi. Mikäli oppilaan taidot eivät perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen riitä perusopetuksessa opiskeluun, tulee oppilaan oppimissuunnitelmassa kiinnittää erityistä huomiota riittävään ja oikea-aikaiseen tukeen.

Oppilaan koulunkäyntihistoriasta riippumatta, valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvän oppilaan voi sijoittaa korkeintaan yhtä ikätasoa vastaavaa vuosiluokkaa alemmas. Oppilaan opetus tulee kuitenkin eriyttää oppilaan tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa oppilas voi siirtyä opiskelemaan vuosiluokkiin sitomattomasti oppimissuunnitelman mukaisesti tai muulla tavoin hänelle parhaiten soveltuvin tukitoimin.

Perusopetukseen siirtyvän luku- ja kirjoitustaidottoman oppilaan riittävästä tuesta huolehditaan.

Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi olla sanallista päättöarviointia lukuun ottamatta.