background

Siirtyminen esiopetuksesta peruskouluun

Lapsen ilmoittaminen

Esiopetuksesta tulevan lapsen ilmoittautuminen perusopetukseen valmistavaan opetukseen

Valmistavasta esiopetuksesta perusopetukseen siirtyvä lapsi ilmoitetaan muiden koulutulokkaiden tavoin kouluun tammikuussa. Jos oikeutta valmistavaan opetukseen on vielä kouluun siirryttäessä jäljellä, on prosessi seuraava:

1. Kaikki koulutulokkaat ilmoittautuvat ensimmäiselle luokalle tammikuussa. Rehtori tekee heistä oppilaaksiottopäätöksen.

2. Kevään aikana esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja arvioi yhdessä alueellisen S2-opettajan kanssa valmistavaa opetusta saaneen lapsen kielitaitotasoa. Jos oikeutta valmistavaan opetukseen on vielä jäljellä ja suomen kielen taito jää alle kehittyvän alkeiskielitaidon, päiväkoti suosittelee vanhemmille valmistavan opetuksen jatkamista peruskouluun siirtymisen jälkeen.

3. Perhe täyttää valmistavan opetuksen ilmoittautumislomakkeen ja toimittaa sen suoraan lähikouluun.

4. Rehtori tekee oppilaaksottopäätoksen valmistavaan opetukseen, vaikka oppilaalle olisi aiemmin tehty päätös perusopetukseen. Oppilaaksiotto on ensisijaista ja oppilaaksioton perusteena on valmistava opetus. Oppilas kirjataan Primukseen inklusiiviseksi valmistavan opetuksen oppilaaksi.

5. Koulu sopii päiväkodin kanssa keväälle siirtopalaverin lapsista, joiden valmistava opetus jatkuu perusopetuksessa. Leopsin osana laadittu opinto-ohjelma siirtyy tulevalle opettajalle. Koulusihteeri kirjaa Leopsissa olevan valmistavan opetuksen aloituspäivämäärän Primukseen.