background

Opettaja – näin pääset alkuun

Valmistavaan opetukseen kuuluu olennaisesti se, että uusia oppilaita tulee pitkin kouluvuotta. Opettajien ajatuksia opetuksen alkuvaiheen järjestelyistä on koottu yhteen alkuvaiheen oppaaksi. Opas on suunnattu erityisesti inklusiivisesti toteutettavaan valmistavaan opetukseen, mutta vinkit toimivat monilta osin myös erillisissä ryhmissä annettavaan opetukseen. Oppaan avulla opettaja voi suunnitella ja ennakoida uuden oppilaan saapumista luokaan. Samalla opas toimii opettajalle eräänlaisena tehtävälistana, joka auttaa muistamaan yksittäisiä asioita kuten lukujärjestyksen tekoa, ryhmäyttämistä ja huoltajien kanssa läpi käytäviä asioita

Löydät täydellisen version oppaasta oheisesta sivuvalikosta: Opas opettajalle  inklusiivisen valmistavan opetuksen alkuun. Opasta voi hyvin muokata omaan kouluun ja toimintatapaan sopivaksi.

 

Ennen oppilaan tuloa

Sopikaa työnjaosta eri opettajien kesken ja nimetkää tarvittaessa opettajatiimi, joka vastaa valmistavan opetuksen oppilaan vastaanottamisesta, tiedon kulkemisesta ja koordinoimisesta.

Miettikää valmiiksi miten mahdollisesti tuleva oppilas tai oppilaat sijoitetaan luokkiin.

Perehtykää valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan.

Ensimmäisenä päivänä

Selvitä oppilaan perustiedot ja ilmoita kotiin koulun yhteystiedot tarvittaessa.

Valitse joku luokan oppilaista kummiksi uudelle oppilaalle. Katso lisää miten, luokkakaverit auttavat koulun arkeen sopeutumisessa.

Ensimmäisellä viikolla

Laatikaa oppilaalle lukujärjestys. Katso eri koulujen käytänteitä miten laatia 24 vuosiviikkotunnin lukujärjestys.

Panostakaa ryhmäyttämiseen.

Kootkaa oppilaalle tehtäväpankki, josta hän voi tehdä osaamistasoa vastaavia tehtäviä itsenäisesti tai avustuksella.

Sovi tapaaminen huoltajien kanssa.

Muutaman viikon kuluessa

Laatikaa yksilöllinen opinto-ohjelma Wilmaan (viimeistään 3 kk kuluttua opetuksen aloittamisesta).

Varmista, että tehtäväpankki on riittävä ja että tieto kulkee opettajien välillä.

 

Huoltajien tapaaminen

Tilaa tarvittaessa tulkki.

Käy läpi oppilaan perustietoja, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin kuten aiempi koulunkäyntihistoria, oppilaan kielitaito, allergiat ja lupa-asiat.

Esittele myös itseäsi ja koulun toimintatapoja sekä Wilmaa. Wilmasta voi neuvoa käyttämään mobiiliversiota. Esittelyssä voi käyttää apuna Koulu tutuksi -opasta (ks. kieliversiot Vinkkejä opetukseen osiosta) ja monikielistä  InfoFinland.fi -sivustoa.