background

Maksuttomia materiaaleja

Sivustolla on materiaalivinkkejä, jotka perustuvat helsinkiläisten opettajien kokemuksiin. Pahoittelemme, mikäli linkitykset eivät toimi. Päivitämme sivustoa mahdollisuuksien mukaan.


1. Koulujen tuottamia materiaaleja

Kielitietoisen oppimisympäristön kartoituslomake: (docx) (pdf)

Lomakkeen avulla koulussa voidaan arvioida koulun oppimisympäristön kielitietoisuutta erilaisista näkökulmista käsin. Se voi tukea yksittäisen opettajan oman työskentelyn arviointia tai sitä voidaan käyttää kehittämään koulun oppimisympäristöjä kokonaisuudessaan. Lomake tarjoaa myös käytännöllisiä ohjeita oppimisympäristön kehittämiseen kielitietoisempaan suuntaan.

Lomake on syntynyt Koulutuksellisessa tasa-arvohankkeessa osana kielitietoisen koulun kehittämistä vuosina 2013-2016.

Kielitietoista koulua rakentamassa -opas: (pdf)

Opas sisältää runsaasti pedagogisia vinkkejä, linkkeja ja tarkistuslistoja opettajille. Oppaassa annetaan myös yleiskatsaus pääkaupunkiseudun kotoutumista tukeviin palveluihin.

Opas on laadittu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteistyönä.


2. Sanaston ja kielitiedon harjoittelu 

OPS 2016 tukimateriaali Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärään: http://edu.fi/perusopetus/aidinkieli/suomi_toisena_kielena

Kirjakuja: www.kirjakuja.fi
Kielitiedon verkkotehtäviä

www.hel.fi/static/opev/virasto/naapuri+hississa_koko+materiaali.pdf
Sanaston harjoitteluun, tulostettava, sopii luki-taidottomalle

Moped: www.moped.fi/materiaali/materiaalit-www1.html#sanasto   Sähköisiä oppimisaihioita luetun ymmärtämiseen, kuullun ymmärtämiseen, sanaston harjoitteluun ja kielentuntemuksen kehittämiseen. Kokeile esim. näitä harjoituksia:

Papunetin pelisivut: http://papunet.net/_pelit
Papunet on Kehitysvammaliiton sivusto, joka edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Sivustolla on erilaisia pelejä ja selkokielistä materiaali, joka voi sopia myös suomen kieltä opettelevalle. Kokeile esimerkiksi näitä:

Luki-Luukas: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas
Luki-Luukas on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville oppijoille suunnattu interaktiivinen harjoitussivusto. Esimerkiksi kokoamistehtävät (kuuntele sana, kokoa tavuista oikea sana) ovat sopivia valmistavaan sanatasolla lukevalle.

Digital Dialectics (suomen kieli): www.digitaldialects.com/Finnish.htm
Sanastoharjoituksia, sopii sanatasolla lukevalle

Suomea ole hyvä – kielitietoharjoituksia: http://www04.edu.fi/suomeaolehyva/soh1/index.html
Sopii sanatasolla lukevalle

Nettitehtävät -blogi: http://nettitehtavat.blogspot.fi
Verkkotehtäväportaali eri tasoilla kieltä opiskeleville

MoniNetin Opiskele suomea: https://moninet.rovala.fi/opiskele-suomea
MoniNet-monikulttuurisuuskeskuksen kielen opiskelupaketti. Sisältää 10 tekstiä kirjoitettuna ja ääneen luettuna, sanastot, kielitietoa ja harjoituksia. Aiheina mm. numerot, henkilötiedot, viikonpäivät, tervehtiminen, perhe, sää, vaatteet ja kysymyksen tekeminen.

Supisuomea-verkkokurssi (YLE): http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/supisuomea
Sanastot mm. viroksi, venäjäksi ja somaliksi. Kielitietoa.

Taikamaan oppilaan pelit (Otava): http://www.otavanoppimateriaalit.net/oppilaanpelit/taikamaa

Kirjakuja (SanomaPro): http://www.kirjakuja.fi


3. Lukeminen ja kuullunymmärtäminen

Ekapeli: www.ekapeli.fi
Kokeile tablettiin sovelluksia Ekapeli Alku ja Ekapeli Maahanmuuttaja

S2-oppilaiden lukudiplomit 1-2 ja 3-6 (Vantaan kirjasto): http://kirjasto.vantaa.fi/lukudiplomi
Peli luku- ja kirjoitustaidon harjoitteluun

Ymmärrä suomea: http://www11.edu.fi/ymmarra
Luetunymmärtämiskurssi suomea vieraana kielenä opiskeleville

Selkosanomat: http://selkosanomat.fi
Selkokielinen ajankohtaislehti verkossa

Moped: www.moped.fi/materiaali/materiaalit-www1.html#sanasto
Sähköisiä oppimisaihioita luetun ymmärtämiseen, kuullun ymmärtämiseen, sanaston harjoitteluun ja kielentuntemuksen kehittämiseen

MoniNetin Opiskele suomea: https://moninet.rovala.fi/opiskele-suomea
MoniNet-monikulttuurisuuskeskuksen kielen opiskelupaketti. Sisältää 10 tekstiä kirjoitettuna ja ääneen luettuna, sanastot, kielitietoa ja harjoituksia. Aiheina mm. numerot, henkilötiedot, viikonpäivät, tervehtiminen, perhe, sää, vaatteet ja kysymyksen tekeminen.

Kirjakuja (SanomaPro): http://www.kirjakuja.fi


4. Kielitaidon arviointi

Kielipuntari (OPH): www.oph.fi/julkaisut/2011/kielipuntari
Tehtäväpaketti, jonka avulla opettajat voivat kartoittaa ja arvioida oppilaidensa kielitaidon tasoa. Kielipuntari ei ole virallinen testi.

YKItreenit (YLE): http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/ykitreenit-tavoitteena-yleinen-kielitutkinto-suomen-kielessa
YKItreenit sisältää rakenne- ja sanastoharjoituksia sekä puheenymmärtämis- ja tekstinymmärtämistehtäviä kolmella eri tasolla.


5. Omakielinen tuki

Suomalainen koulujärjestelmä (Kajaani Multicultural Learning): http://kajaanimcl.info/wordpress/?portfolio=suomi
Lyhyitä videoita koulusta eri kielillä (aiheina mm. oppivelvollisuus, välitunti ja arviointi)

Tema modersmål: http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska
Skolverketin ylläpitämä sivusto omankielistä tukea varten. Kokeile esimerkiksi näitä:

Opetushallituksen Edu.fi:n sanastoja eri oppiaineisiin


6. Muu

Kehollisia ja pelillisiä harjoitteita: http://kepeli.metropolia.fi/

Kepeli-hankkeen sivustolta löydät laajan valikoiman kehollisia ja pelillisiä harjoitteita ja ”Harjoitepaketteja” kohdasta useamman harjoitteen kokonaisuuksia. Harjoitteet eivät edellytä, että kaikilla ryhmäläisillä on yhteinen kieli. Poimi harjoitteista parhaat ja muokkaa niitä omalle ryhmällesi sopiviksi!

Maailman koulu: www.maailmankoulu.fi
Globaali- ja kehityskasvatuksen maksuttomia materiaaleja Infopankki: www.infopankki.fi  Tietoa Suomesta (mm. koulutus, perhe ja ongelmatilanteet) eri kielillä. Voi auttaa esim. vanhempien kanssa viestiessä.

Soppi: http://suomeksioppimassa.jyu.fi
Avaa opettajalle mm. seuraavia näkökulmia:

  • Millaista on maahanmuuttajaoppilaan kouluarki?
  • Millaista on oppia suomeksi, kun suomi ei ole oma äidinkieli?
  • Mitä tulisi ottaa huomioon opetettaessa suomen kielen taidoltaan heterogeenisia oppilasryhmiä?

Papunetin selkosivut: http://papunet.net/selko
Tietoa ja ajankohtaisia asioita selkosuomeksi.

Molla ABC -tablettisovellus
Vuoden 2016 kirjainmallien harjoittelemiseen tarkoitettu sovellus