Vinkkejä 24 vvt lukujärjestyksen tekemiseen

Inklusiivisen valmistan opetuksen oppilaalla  on 6-10 -vuotiailla 24 viikkotuntia ja 11-16 -vuotiailla 26 viikkotuntia opetusta. Viikkotunteja on siten pienillä oppilailla yleensä enemmän kuin luokan muilla oppilailla. Oppilaan oppimista ja jaksamista tukevan lukujärjestyksen tekemiseen on useita erilaisia keinoja.

 

S2-tunnit

Oppilas osallistuu oman luokka-asteen S2-tunneille ja muille alkuopetuksen S2-tunneille.

Jakotunnit

Oppilas osallistuu molemmille jakotunneille. Jakotunnit voi hyödyntää vahvistavana lisäopetuksena, erityisesti, jos jakotunneilla on erityisopettaan, resurssiopettajan tai avustajan tukea.

Tukiopetus ja laaja-alaisen erityisopettajan resurssi

Tukiopetusta tai laaja-alaisen erityisopettajan resurssia voidaan palkittaa valmistavan opetuksen omaksi tunniksi. Lue esim. Snellmanin ala-asteen jatkuvasta tukiopetuksesta (linkki).

Oman äidinkielen ja katsomusaineiden tunnit

Oman äidinkielen tunnit kuuluvat oppilaan 24 tuntiin. Lisäksi hyödynnetään oman uskonnon tunnit, jos niitä on tarjolla ja jos oppilaan kielitaito on riittävä.

Palkittaminen

Palkittamalla ei välttämättä saada lisää tunteja oppilaan lukujärjestykseen, mutta se mahdollistaa erilaiset joustavat järjestelyt ja yhteistyön tekemisen rinnakkaisluokkien kanssa.

 Siirtyminen perusopetukseen

Valmistavan opetuksen oppilas voi siirtyä perusopetukseen jo ennen kuin kokonainen vuosi tulee täyteen, mikäli hän pystyy seuraamaan perusopetusta. Lisäksi valmistavan opetuksen opetussuunnitelma edellyttää opetuksen integroimista perusopetukseen. Näin ollen oppilaan viikoittaista tuntimäärää voi valmistavan opetuksen edetessä tarkastella ja tarvittaessa määritellä lähemmäksi perusopetuksen tuntimäärää, mikäli tämä on oppilaan edun mukaista ja hän kykenee seuraamaan perusopetusta.