Vertaisoppiminen tukee kielen oppimista

Kotiluokassa vertaisoppiminen on tärkeä työskentelyn muoto. Vertaisoppimisessa oppilaat istuvat ryhmissä, mikä tukee oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Pienissä ryhmissä on helppo uskaltaa tuottaa suomen kieltä. Valmiuksien kehittyessä ryhmän jäsenet saavat kiertäviä vastuutehtäviä esim. puheenjohtaja, sihteeri, läksyvastaava ja välinehuoltaja. Ryhmän oppilaat tukevat toisiaan tarvittaessa vastuutehtävissä.

Taso
Opettaja
Kehittäjätiimi

Päivi Tammi
Vallilan ala-aste

Päivi Hämäläinen
Vallilan ala-aste