Välituntiriitojen tai konfliktien selvittäminen

Riitojen sopimisen apuna voidaan käyttää saman kielisiä oppilaita, isosisaruksia, oman kotikielen opettajaa tai samankielistä avustajaa. Sopimisessa keskiössä ovat konfliktin ratkaisu ja kaikkien osapuolten kuuleminen.

Sopimiseen osallistuville tulee muistuttaa heidän roolinsa: he avustavat pääasiassa kielen kanssa eivätkä puutu tapahtumiin. Yhteisen kielen puuttuminen hankaloittaa riitojen selvittelyä ja sopimista. Lapsen ahdistus tai hätä on aina todellinen ja riidat pitää sopia, vaikka se olisikin vaikeaa. Samalla viestimme lapselle, että hän on tärkeä ja osa yhteisöä. Oppilaan sosiaaliset taidot ja tunnetaidot kehittyvät, kun he joutuvat prosessoimaan omaa käytöstään ja sen vaikutusta muihin.