Tunnetaitoryhmä vähentää ongelmatilanteita

Koulu järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa oppilaille tunnetaitoryhmän, jota ohjaavat esimerkiksi kuraattori ja sosiaalityöntekijä. Ryhmään ohjataan oppilaita, joilla on ongelmia tunteiden hallinnassa. Ryhmä voidaan järjestää jollekin tietylle kieliryhmälle tai sitten sekaryhmänä. Työskentelyssä korostuvat vahvuuspedagogiikan periaatteet ja oppilaat saavat valmiuksia toisten ymmärtämiseen sekä keinoja omien tunteiden ilmaisemiseen.