Suunnittelupäivä tuo ryhtiä rakenteisiin ja työnjakoon

Kerran vuodessa järjestettävässä yhteisessä suunnittelupäivässä sovitaan inklusiivisen valmistavan opetuksen rakenteista sekä tehdään vuosikello. Suunnittelupäivään osallistuvat rehtori, S2-opettaja, laaja-alainen erityisopettaja, mahdollinen resurssiopettaja ja kaikki luokanopettajat, joilla on iklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaita, sekä tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstö.