Selkeä työnjako helpottaa oppilaan vastaanottamista

Lukuvuoden alussa sovitaan kuka vastaa kaikkien inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden vastaanottamisesta, mikä helpottaa luokanopettajaa koulun aloittamiseen liittyvien asioiden hoitamisessa. Tämä käytäntö sopii erityisen hyvin sellaisille kouluille, joissa inklusiiviseen valmistavaan opetukseen on tulossa useampia oppilaita.

Valmistavan opetuksen vastaanottamisesta vastaava opettaja huolehtii esim.

 • Alkupalaverin järjestäminen vanhempien ja luokanvalvojan kanssa
 • Lukujärjestyksen laatiminen luokan lukujärjestyksen pohjalta
 • Kotiluokan ja muiden koulutilojen näyttäminen
 • Oppimissuunnitelman laatiminen
 • Oppikirjojen ja muun materiaalin hankkiminen

Luokanopettaja huolehtii esim.

 • Oppikirjojen ja muun materiaalin antaminen
 • Kummi-/tai tukioppilaan osoittaminen oppilaalle
 • Koulun päiväjärjestyksen avaaminen
 • Oman paikan varaaminen oppilaalle
 • Oppilaan tutustuttaminen luokkaan
 • Luokan ryhmäyttäminen
Taso
Koulu
Tiimi
Kehittäjätiimi

Saara Lehtinen
Kannelmäen peruskoulu

Irina Haahtela
Kannelmäen peruskoulu

Anna-Kaisa Takaki
Kannelmäen peruskoulu