S2-opetuksen toteuttaminen samanaikaisopetuksena

S2-opetus toteutetaan kokonaan samanaikaisopetuksena, jolloin inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat pysyvät omassa yleisopetuksen luokassaan ja tuki tuodaan heidän luokseen.  Samanaikaisopetuksen tunneilla on muista suomen kielen tunneista poikkeava teema, jonka parissa pysytään koko jakson ajan.  S2-opetuksen tuntien päätavoite voi olla esimerkiksi ilmaisussa ja draamatyöskentelyssä, jotka tukevat ryhmäytymistä ja sosiaalisia taitoja. Tunnit ovat mahdollisimman toiminnallisia, jotta osallistuminen onnistuu myös ilman suomen kielen taitoa. Itseään voi ilmaista monin eri tavoin.

Samanaikaisopetus hyödyttää kaikkia oppilaita ja lapset ovat tasa-arvoisessa asemassa. Lapsia ei erotella osaamisen tai tuen tarpeen pohjalta, jolloin ei tule jakoa meihin ja muihin.

Samanaikaisopetuksessa on tärkeää, että molemmat opettajat ovat aktiivisessa roolissa ja toimintaa suunnitellaan yhdessä. Myös työnjaon miettimiseen sekä samanaikaisopetuksen arviointiin varataan aikaa. Tunneille tehdään pidemmän jakson suunnitelma tavoitteineen.