S2-opettaja tukee oppilaita ja heidän opettajiaan

Opettajien välinen yhteistyö on inklusiivisen valmistavan opetuksen onnistumisen ehto. S2-opettajan ja luokanopettajan yhteistyön merkitys korostuu. S2-opettajalla on todella tärkeä rooli oppilaan suomen kielen kehittymisen lisäksi oppimisen tukemisessa yleensä.

S2-opettaja luokanopettajan tukena:

  • Selvittää oppilaan lähtötason ja kirjaa ylös ymmärtämisen ja puhumisen tason
  • Jatkaa kielitaidon kehittymisen seuraamista pari kertaa vuodessa yhdessä luokanopettajan kanssa lomakkeen avulla (lataa esimerkki)
  • Tekee listan S2-ryhmistä ja -tunneista luokanopettajalle

S2-opettaja oppilaan oppimisen tukena:

  • Suunnittelee S2-tunneille selkeät rutiinit
  • Antaa oppilaille mahdollisuuksia osallistua toiminnallisesti, kuvia tunnistamalla ja piirtämällä
  • Sanoittaa toimintaa
  • Luo mahdollisuuksia myös tunteiden ilmaisemiseen