Retkeilytunnit tuovat vaihtelua oppilaiden opetukseen

Valmistavan opetuksen oppilaiden kanssa retkeillään viikoittain eri kohteissa koulun ulkopuolella. Osa vierailuista voi olla ihan vain retkityyppisiä ja osalle vierailuista voi suunnitella tarkempaa ohjelmaa.

Opetus järjestetään omana oppituntina (1-2 oppituntia kerrallaan) osana valmistavan opetuksen 24 vuosiviikkotuntia. Muille perusopetuksen oppilaille voidaan tarjota mahdollisuus osallistua retkeilytunneille. Tuntien opetuksesta vastaavat esimerkiksi S2-opettaja ja luokanopettaja.

Vierailukohteiksi sopivat hyvin koulun lähialueen puistot ja muut luontokohteet. Lisäksi kirjasto tai lähikauppa ovat hyviä kohteita, sillä niissä voi käyttää jo opittua suomen kieltä. Retkiltä on hyvä ottaa kuvia, joita voidaan käsitellä koulussa oppitunneilla kun palautetaan retkellä koettua mieleen.