Oppilaan osaamisen kokoava vihko helpottaa yhteisopettajuutta

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaita opettaa useampi opettaja. Opiskellut asiat on hyvä koota samaan paikkaan, jotta kaikki opettajat ovat tietoisia käsitellyistä asioista. Opettajat kirjaavat vihkoon harjoiteltujen asioiden teeman (kuten värit), päivämäärän, jolloin asiaa on harjoiteltu, käytetyn materiaalin ja oppilaan itsearvioinnin. Tällöin kaikki lasta opettavat opettajat näkevät, mitä oppilas on harjoitellut. Vihkoon voi lisätä läksyosion, johon merkitään kaikki annetut läksyt.

Tätä tarkoitusta varten voi varata ihan oman vihkon tai käyttää esimerkiksi suomen kielen vihkoa. Vihko voi kulkea oppilana mukana repussa tai sitä säilytetään koululla yhdessä sovitussa paikassa.

Taso
Tiimi
Kehittäjätiimi

Saara Lehtinen
Kannelmäen peruskoulu

Irina Haahtela
Kannelmäen peruskoulu

Anna Palo
Pasilan peruskoulu

Laura Vasila
Pasilan peruskoulu