Opetuksen vastuunjako selkeyttää opettajan työtä

Opetus jaetaan kahteen isoon kokonaisuuteen. Luokanopettajan vastuulla on lukemisen ja kirjoittamisen opettaminen. S2-opettajan vastuulla on kielen sanasto ja rakenteet.

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden perussanavarastoa valmistellaan ensin S2-opettajan kanssa pienryhmässä. Samanaikaisesti luokanopettaja käy samaa aihetta keskustellen kotiluokassa. Tuntien aihealueet ovat samat. Tämän jälkeen aihetta syvennetään yhteisellä samanaikaistunnilla.