Näin tuet oppilaan sopeutumista luokkaan

Oppilaan kiinnittymistä kouluun ja omaan luokkaan tukevat koulupäivän kulun ymmärtäminen, mahdollisuus itsensä ilmaisuun ja kaverisuhteet. Seuraava muistilista auttaa opettajaa huomioimaan nämä asiat.

Auta oppilasta ennakoimaan koulupäivän tapahtumat

  • Pidä koulupäivän rakenne esillä kuvina
  • Toista samat rutiinit päivittäin

Auta oppilasta ilmaisemaan itseään koulun arjessa

  • Pidä kuvatuki esillä ja saatavilla aina tarvittaessa
  • Havainnollista opetusta
  • Käytä toiminnallisia opetusmenetelmiä
  • Opetelkaa luokassa tervehdyksiä ym. uuden oppilaan kielellä

Luo hyvät puitteet kaverisuhteiden kehittymiselle

  • Valmista koko luokkaa tukemaan oppilaan kielitaitoa ja asennoitumaan positiivisesti
  • Nimeä tukihenkilöitä luokkatovereista, kummiluokan oppilaista tai koulun aikuisista, mahdollisuuksien mukaan joku samaa kieltä puhuva
  • Seuraa oppilaan sopeutumista ryhmään, tee havaintoja ja kysy oppilaan omia tuntemuksia
  • Ohjaa oppilaita leikkeihin, joissa voi osallistua ilman suomen kieltä