Muovitaskutehtävät auttavat oppilasta yleisopetuksen ryhmässä

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan repussa on muovitasku, johon muut kuin luokanopettaja keräävät oppilasta varten tehtäviä. Opettajat valitsevat sellaisia tehtäviä, joista oppilas selviää ja joiden aihepiirejä hän on harjoitellut. Luokanopettaja voi antaa valmistavan opetuksen oppilaan tehdä muovitaskutehtäviä silloin, kun muut oppilaat tekevät haastavampia tehtäviä. Opettajat lisäävät muovitaskuun uusia tehtäviä säännöllisesti.

Taso
Tiimi
Kehittäjätiimi

Saara Lehtinen
Kannelmäen peruskoulu

Irina Haahtela
Kannelmäen peruskoulu