Monimuotoryhmä auttaa eriyttämisessä ja helpottaa luokanopettajan työtä

Järjestetään pienryhmäopetusta samanaikaisopetuksena 2-4 oppilaan ns. monimuotoryhmälle. Monimuotoryhmässä voi olla mukana inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan lisäksi lukemista harjoitteleva suomalaistaustainen oppilas tai muutoin tukea tarvitseva oppilas ja suomea paljon pölpöttävä tukioppilas.

Pienryhmässä valmistavan opetuksen oppilas voi turvallisessa ympäristössä harjoitella suomea äidinkielenään puhuvien kanssa ja saa samalla paljon suomen kielen syötettä. Tukea saa näin ollen valmistavan opetuksen oppilaan lisäksi myös toiset tukea tarvitsevat oppilaat.

Järjestely on mahdollista esimerkiksi palkkaamalla S2-opettaja valmistavan opetuksen oppilaan tuomalla resurssilla.  Tällaisen mallin mukaan toimimisen on tarkoitus myös helpottaa luokanopettajan työtaakkaa.

Taso
Koulu
Tiimi
Kehittäjätiimi

Linda Fischer
Herrtoniemenrannan ala-aste

Annikka Peltomäki
Herttoniemenrannan ala-aste