Luokkakaverit auttavat koulun arkeen sopeutumisessa

Opettaja nimeää luokasta oppilaita, jotka auttavat inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilasta sopeutumaan uuteen kouluarkeen. Nämä oppilaat näyttävät omalla esimerkillään mitä missäkin tilanteessa tulisi tehdä, opastavat tulokasta ruokalaan siirtymisessä, välitunnille lähtemisessä ja muissa siirtymissä sekä auttavat oikeiden välineiden valitsemisessa, asioiden hoitamisessa ja koulun tiloihin tutustumisessa.  He myös tukevat uuden oppilaan ryhmäytymistä esimerkiksi ottamalla hänet mukaan erilaisiin leikkeihin ja peleihin.