Kotikielet tutuiksi luokassa

Kielitietoisuus on läpäisevä periaate koko koulussa. Koulun ja luokan monikielisyys edistää kaikkien oppilaiden ajattelua ja kielitietoisuutta. Siksi kaikki kielet saavat näkyä koulussa. Oman äidinkielen hallitseminen auttaa muiden kielien osaamisessa ja kehittää ajattelun ja työskentelyn taitoja. Tätä on hyvä painottaa kaikille – opettajille, vanhemmille ja muille toimijoille.

Tapoja kielitietoisuuden toteuttamiseen ovat esimerkiksi:

  • Oppilaat saavat käyttää kaikilla tunneilla omaa äidinkieltä.
  • Jokaisen luokan ovessa on esillä kaikki ne kielet, joita luokassa puhutaan.
  • Erilaisia käsitteitä ja sanoja nimetään kaikilla luokan kielillä: esim. luvut 1-10 ja tervehdykset ovat esillä kaikilla luokan kielillä.
  • Luokassa on käytössä monikulttuurinen juhlakalenteri, josta oppilaat näkevät eri kulttuurien tärkeitä juhlia. Kalenteriin voi myös lisätä juhlia.
  • Helppo ja nopea tapa tuoda monikielisyyttä ja kielitietoisuutta luokan arkeen on lontoolaisen Newbury Parkin peruskoulun kehittämä Language of the Month-ohjelma (http://www.newburyparkschool.net/langofmonth).