Jaksoittain vaihtuvat S2-tunnit joustavat oppilaan tarpeen mukaan

Kouluvuosi on jaettu 5 jaksoon. Jaksojärjestelmä koskee sekä ala- että yläkoulun luokkia. S2-opettajan resurssi eri luokille vaihtelee jaksoittain. Tämä mahdollistaa joissain jaksoissa suurenkin tuntimäärän tietyille oppilaille. Näin S2-opettajan resurssi kohdistuu juuri sinne, missä tuen tarvetta on milläkin hetkellä eniten. Jos esimerkiksi 2. luokalle inklusiiviseen valmistavaan opetukseen tuleva oppilas ei ole käynyt aiemmin koulua, hän tarvitsee varsinkin alussa paljon tukea koululaistaitojen sekä luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseen.

Lukujärjestys muokataan rehtorin ja S2-opettajan kanssa jakson vaihtuessa eri oppilaiden tarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa yksilötunnit paljon tukea tarvitseville esimerkiksi yhden jakson ajan. Tehostetusti kohdennetun resurssin jälkeen oppilas pystyy paremmin seuraamaan oman luokan opetusta, eikä tarvitse enää niin paljon yksilöllistä tukea koko luokan opetuksen lisäksi.