Ennakoi valmistava opetus lukujärjestyksissä

S2-opettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan lukujärjestyksiin varataan etukäteen tietyille tunneille kaksi vaihtoehtoa: valmistava opetus tai muu. Tunnit käytetään muuhun opetukseen, jos inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaita ei tule kyseisenä vuonna. Muu opetus voi olla esimerkiksi ylöspäin eriyttävä äidinkielen ja kirjallisuuden opetus. Tunnit käytetään valmistavaan opetukseen, mikäli kouluun tulee valmistavan opetuksen oppilaita.

On myös mahdollista käyttää osa tunneista valmistavaan opetukseen ja osa muuhun. Lukujärjestykset suunnitellaan ennen lukuvuoden alkua. Rehtori määrittelee, kuinka monta tuntia voidaan käyttää vaihtoehtotunteihin.

Vaihtoehtolukujärjestyksen idea käydään läpi opetushenkilöstön kanssa, jotta opettajilla ei tule yllätyksenä, että luokan S2- tai ELA-resurssi saattaa muuttua kesken lukuvuoden.