Aapisen ja kuvakirjojen tarinat auki

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat pystyvät seuraamaan tarinoita lukutunneilla muun luokan kanssa samassa tahdissa, kun opettaja havainnollistaa tarinoita riittävästi. Parhaassa tapauksessa toimintatapa tukee luokan muitakin oppilaita, joilla on kielen, kokonaisuuksien hahmottamisen tai keskittymisen kanssa vaikeuksia.

Aapisen tarina omin sanoin 

Kun opettaja kertoo aapisen tarinoita valmistavan opetuksen oppilaille omin sanoin, oppilaat pääsevät seuraamaan aapisen tarinaa samassa tahdissa muun ryhmän kanssa. Tarinaa voidaan lisäksi havainnollistaa kuvin.

Kuvakirjoista elämyksiä 

Valmistavan opetuksen oppilaat pystyvät hyvin osallistumaan opetukseen muun luokan mukana, kun opettaja valitsee luettavaksi kuvakirjoja ja havainnollistaa tarinaa lukiessaan. Kuvat heijastetaan dokumenttikameralla oppilaiden nähtäväksi. Tarinan vaikeimpia käsitteitä avataan selittämällä toisin sanoin ja pantomiimein. Oppilaita voidaan osallistaa luomaan tarinalle äänimaisemaa sopivissa kohdissa.

Valmistavan opetuksen oppilas oppii joitain käsitteitä ja saa kokemuksen yhteisestä kuuntelusta. Ei haittaa, vaikka hän ei ymmärrä tarinan kulkua kokonaan.