background
Sanasto karttuu kuvitetuilla lauluilla

Sanasto karttuu kuvitetuilla lauluilla

Kuvitettuja lauluja käytetään varhaiskasvatuksessa ja ne soveltuvat uuden kielen oppimiseen myös vanhemmilla lapsilla. Kuvitettuja lauluja…

Lue lisää
Itsearviointi toimii vaikka välitodistuksena

Itsearviointi toimii vaikka välitodistuksena

Valmistavan opetuksen oppilas arvioi itse oppimaansa valmistavan opetuksen oppilaille tehdyn itsearviointilomakkeen avulla.  Oppilas tekee itsearvioinnin esimerkiksi…

Lue lisää
Huoltajien Wilman käyttö sujuvaksi

Huoltajien Wilman käyttö sujuvaksi

Eri kieliryhmien vanhempia kutsutaan koululle opettelemaan Wilman käyttöä. Tilaisuudet voidaan pitää eri kieliryhmille eri ajankohtina…

Lue lisää
Välituntiriitojen tai konfliktien selvittäminen

Välituntiriitojen tai konfliktien selvittäminen

Riitojen sopimisen apuna voidaan käyttää saman kielisiä oppilaita, isosisaruksia, oman kotikielen opettajaa tai samankielistä avustajaa.…

Lue lisää
Vertaisoppiminen tukee kielen oppimista

Vertaisoppiminen tukee kielen oppimista

Kotiluokassa vertaisoppiminen on tärkeä työskentelyn muoto. Vertaisoppimisessa oppilaat istuvat ryhmissä, mikä tukee oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta.…

Lue lisää
Laputustekniikka tukee sanaston opettelussa

Laputustekniikka tukee sanaston opettelussa

Luokkahuoneessa tai muussa opiskelutilassa laputetaan seiniä sanaston oppimisen tueksi. Opiskelu etenee teemoittain tai aihepiireittäin. Sama sanasto…

Lue lisää
Kotikielet tutuiksi luokassa

Kotikielet tutuiksi luokassa

Kielitietoisuus on läpäisevä periaate koko koulussa. Koulun ja luokan monikielisyys edistää kaikkien oppilaiden ajattelua ja…

Lue lisää
Kuvatuki auttaa oppilasta ymmärtämään tunnin rakenteen

Kuvatuki auttaa oppilasta ymmärtämään tunnin rakenteen

Tunnin kulku ja tunnin tavoite kirjoitetaan taululle. Tarvittavat välineet ja työtavat kuvitetaan taululle.

Lue lisää
Arkisanasto haltuun oppilaskohtaisilla kuvakorteilla

Arkisanasto haltuun oppilaskohtaisilla kuvakorteilla

Oppilas askartelee itselleen sarjan kuvakortteja, joita hän käyttää kommunikoinnin tukena opettajien ja koulukavereiden kanssa. Korttisarja…

Lue lisää
Googlen kuvahaku oppilaan tukena

Googlen kuvahaku oppilaan tukena

Googlen kuvahaku tai kääntäjä auttaa inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilasta arjessa: kun eteen tule tuntematon sana…

Lue lisää