background
Vertaisoppiminen tukee kielen oppimista

Vertaisoppiminen tukee kielen oppimista

Kotiluokassa vertaisoppiminen on tärkeä työskentelyn muoto. Vertaisoppimisessa oppilaat istuvat ryhmissä, mikä tukee oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta.…

Lue lisää