background

Valmistava opetus

Tukimateriaali helsinkiläisille päiväkodeille ja kouluille (Saavutettavuusseloste)

Perusopetukseen valmistavaa opetusta tarjotaan 6-17-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taito ei riitä esi- tai perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen opiskelemiseen. Valmistavan opetuksen aikana opiskellaan suomen kieltä sekä tarvittavia valmiuksia perusopetusta varten.

Tämä sivusto on koottu päiväkotien ja koulujen tueksi. Tukimateriaali antaa vastauksia hallinnollisiin ja pedagogisiin kysymyksiin sekä vinkkejä käytännön toteutukseen.

 

Hae hyviä käytäntöjä

Etsi helsinkiläisten koulujen valmistavan opetuksen toteuttamisessa hyväksi toteamia käytänteitä tai toimintamalleja kategorioittain tai hakusanalla. Kunkin käytännön kohdalla näkyy, onko se toteutettavissa yksittäisen opettajan voimin vai vaatiiko käytäntö toimiakseen tiimin, koko koulun tai koulua laajemman yhteisön osallistamista. Materiaali on koottu tukemaan erityisesti inklusiivista valmistavaa opetusta toteuttavia kouluja.